Obrasci za sufinanciranje (rok 28.veljače 2019.)

Sukladno odluci grada Zagreba, molimo Vas da u zadanim rokovima popunite (PDF možete ispuniti na računalu),  isprintate i potpisane dostavite u vrtić sljedeće obrasce (najkasnije do 28.veljače 2019).

Obrasci za sufinanciranju redovitog programa u vjerskim i privatnim predskolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2019-form3

Obavijest o sufinanciranju redovitog programa u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu možete preuzeti ovdje:

PRIVATNI I VJERSKI Dopis za OBAVIJEST 2019

Upisi

Upisi  u Dječji vrtić Nikole Zrinskog mogući su tijekom cijele pedagoške godine, ovisno o broju slobodnih mjesta.

Ekonomska cijena vrtića za pedagošku godinu 2018/2019 iznosi 2.900,00 Kn. Cijena vrtića za roditelje umanjuje se prema prihodovnom cenzusu sukladno važećoj odluci Gradske skupštine Grada Zagreba prema Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). (Sufinanciranje grada Zagreba)

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama. U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osiguravati sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

  1. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više. Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna grada Zagreba iznosi 1.300,00 Kn.
  2. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 kn do 4.500,00 kn. Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna grada Zagreba iznosi 1.450,00 Kn.
  3. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00Kn do 3.500,00 kn. Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna grada Zagreba iznosi 1.600,00 Kn.
  4. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn. Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna grada Zagreba iznosi 1.750,00 Kn.

 

Ukoliko ste odlučili povjeriti Vaše dijete našem vrtiću, zahtjev za upis možete pronaći ovdje:

Zahtjev za upis u DV Nikole Zrinskog 2018-2019