Dječji vrtić Nikole Zrinskog provodi sljedeće programe:

  • REDOVITI PROGRAM (10 – satni)

Cjelodnevni (10-satni) program obogaćen je situacijskim učenjem njemačkog jezika. Program našeg dječjeg vrtića prilagođava se svakom djetetu, kako bi svako dijete ostvarilo svoj razvojni potencijal. Njemački jezik koristimo u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću, njegujući pri tome individualnu komunikaciju, kao i rad u malim skupinama. Prednost ovakvog integriranog programa jest korištenje svakodnevnih situacija i poticaja za učenje stranog jezika (takozvano situacijsko učenje).

Redovni program namijenjen je djeci od 18 mjeseci do polaska u školu, a provodimo ga kroz cjelodnevni program na njemačkom jeziku za jasličku i vrtićku dob. U vrtiću su smještene dvije mješovite skupine, jaslička i vrtićka

Kroz cjelodnevni program učenja njemačkog jezika, u radu s djecom odgojitelji provode i program ,,Nenasilno rješavanje problema''. Nenasilno ponašanje je vrlo važna socijalna vještina, koja se temelji na istinskom slušanju, jasnom izražavanju želja i potreba, vještini pregovaranja i dogovaranja. Djeca uče konstruktivno rješavanje sukoba kroz kooperaciju, komunikaciju te asertivno zalaganje za sebe kako bi se samo snašlo u raznim situacijama.

REALIZACIJA PROGRAMA

U realizaciji odgojno obrazovnog rada sudjeluju četiri odgojiteljice koje smisleno i aktivno kreiraju provođenje programa u skladu s najnovijim pedagoškim postignućima. Naši odgojitelji su vrsni govornici stranog (njemačkog) jezika, dvije odgojiteljice su izvorni govornici, a druge dvije imaju propisane certifikate za provedbu stranog jezika (B2 Goethe Instituta), te se njime kontinuirano koriste u svakodnevnoj komunikaciji s djecom.

Svakodnevna interakcija djece i odgojitelja temelji se na poticanju aktivnog učenja njemačkog jezika koristeći situacijske pristupe, motivirajući djecu na stjecanje novih znanja i vještina. Naš program nastojimo prilagoditi svakom djetetu kako bi svako dijete ostvarilo svoj razvojni potencijal.

 KRAĆI PROGRAMI – PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu, a integriran je u program rada u mješovitoj vrtićkoj skupini. Ovim programom razvijamo kod djeteta vještine koje su potrebne za školu kao što su pravilno sjedenje za stolom, slušanje, primanje uputa, pravilno držanje olovke, stvaranje radnih navika i dr. Programom predškole nastojimo razviti i unaprijediti potencijale djeteta na svim područjima razvoja od tjelesnog, emocionalnog, socijalnog te spoznajnog, te potičemo predčitačke i komunikacijske vještine potrebne za nove oblike učenja.

Program predškole provodi se svakodnevno, tijekom cijele pedagoške godine, a provodi se na hrvatskom jeziku za djecu koja su polaznici hrvatskih škola, te ne njemačkom za djecu polaznike njemačkih škola.

  • OSTALI KRAĆI PROGRAMI

SPORTSKI PROGRAM

U današnjem užurbanom svijetu sve nam manje ostaje vremena za tjelesne aktivnosti u našem životu. No, znajući da je bavljenje tjelesnom aktivnošću vrlo važno za psihofizički razvoj svakog čovjeka, prepoznali smo potrebu uvođenja ovakvog programa od najranije dobi. Vježbanjem se čuva i unapređuje zdravlje, utječe na tjelesni razvoj, usvajanje motoričkih znanja i dostignuća, te doprinosi pozitivnim učincima na psihološku dobit djeteta. Jedna od osnovnih potreba djeteta je potreba za kretanjem, kako kroz igru i zabavu tako i kroz ciljane aktivnosti, stoga kako bismo djecu od najranije dobi motivirali da budu fizički aktivna, te u svrhu cjelokupnog razvoja  djeteta, prepoznali smo potrebu uvođenja sportskog programa.

Sportski program provodi se u sklopu cjelodnevnog (10-satnog) programa za djecu od 3 godine. Program se provodi 2 x 45 min tjedno u jutarnjim satima. Program provodi DSR Mali sportaši, udruga za provođenje kratkog sportskog programa namijenjenog djeci predškolskog uzrasta. Program rada verificiran je od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.

GLAZBENA IGRAONICA

Razvoj djeteta predškolske dobi obilježen je igrom, učenjem, stjecajem novih znanja i vještina. Svakoga dana dijete uči i spoznaje svijet koji ga okružuje, a dio tog svijeta je i glazba. Glazba omogućuje djetetu da pokretom, tonom, glasom izrazi svoje osjećaje. Glazbena igraonica pomaže djeci da razviju ljubav prema glazbi, te da kroz glazbu, pokrete i igru pridonosimo dječjem socijalnom, emocionalnom i fizičkom razvoju u radosnom i veselom okruženju. Kroz pokret se aktiviraju određena područja u mozgu koja utječu na učenje, pamćenje i čitanje. Kretanjem uz glazbu djeca izražavaju svoje osjećaje, razvijaju maštu. Budući da svi mi jako volimo glazbu i njegujemo je tijekom svakodnevnog rada, omogućili smo djeci da se kroz glazbenu igraonicu upoznaju s glazbom i glazbenim instrumentima pod stručnim vodstvom.

Glazbena igraonica provodi se u sklopu cjelodnevnog (10 – satnog) programa, a uključuje djecu od 2,5 godine. Program se provodi 1 x 45 min tjedno u popodnevnim satima. Program provodi Daktil d.o.o., a program je verificiran od strane Ministarstva obrazovanja i športa.

 KRAĆI PROGRAMI IZVAN REDOVITOG PROGRAMA, U ORGANIZACIJI VANJSKIH SURADNIKA

Kraći programi izvan redovitog programa provode se u popodnevnim satima, u organizaciji vanjskih suradnika. Ovim programima pružamo mogućnost dodatnog poticanja djetetova razvoja na području tjelesnog, psihofizičkog i spoznajnog razvoja.

RITMIKA I PLES ( 2 x 45 min tjedno)

ENGLESKI JEZIK ( 1 x 45 min tjedno).

SURADNJA S KULTURNO – UMJETNIČKIM ORGANIZACIJAMA

U sklopu programa njegujemo suradnju s nekoliko kulturno umjetničkih organizacija, a to su:

  • MAK Teatar koji u svom programu nudi razne kazališne predstave. Program MAK Teatra verificiran je od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.
  • HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ – koja u svojem programu nudi razne koncerte za najmlađe kao što su ,,Peća i vuk''; ,,Karneval životinja'' i dr.
  • MALA OPERA – koja u svojem programu nudi razne projekt zamišljene kao interaktivna predstava namijenjena nekazališnim prostorima (dječji vrtići, škole, bolnice, dječji domovi), u kojoj osim pripovjedača i pijanista sudjeluju i djeca oživljujući likove iz pripovijetke te aktivno sudjelujući u predstavi