Zakonski i podzakonski akti

Zakonski i podzakonski akti vezani za sustav ranog i predškolskog odgoja

Plan klasifikacijskih oznaka

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2020.godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2019.godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2018.godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2017.godinu

Financijski planovi i izvršenja

Financijski izvještaj za 2018.godinu

Izvješće o radu za pedagošku godinu 2018/2019 i Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2019/2020

DV Nikole Zrinskog – GPP 2019-2020

DV Nikole Zrinskog – Izvješće za pedagošku godinu 2018-2019

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija (NN 25/13, 85/15) za sva pitanja slobodno se javite povjereniku za informiranje.

Povjerenik za informiranje DV Nikole Zrinskog: Moran Rajković, ravnatelj