Odgojne skupine

U našem vrtiću postoje dvije odgojne skupine, jaslička i vrtićka.
Jaslička skupina je za djecu od 18 – 36 mjeseci, a skupina je od 12 djece. Vrtićka skupina je mješovita, a čine ju djeca u dobi od 3 do 6/7 godina života (do polaska u školu). Skupina broji 20 djece.
Posebnost mješovitih odgojnih skupina jest svakodnevna interakcija djece različite dobi, te na taj način jedni uče od drugih, stječu samostalnost, odgovornost, razvijaju toleranciju i empatiju jedni prema drugima međusobno si pomažući.
Mali broj odgojnih skupina i broj djece omogućavaju nam razvijanje obiteljske i prijateljske atmosfere.